Uluslararası Hukuk

Büromuz, İhracat ve ithalatta karşılaşılan sorunların çözüm yollarını bulma ve uygulama yönünde gerekli alt yapıyı oluşturarak iyi bir hizmet verme hedefi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda müvekkillerimizin yurt dışındaki alacak ve davalarının takibini en iyi şekilde gerçekleştirmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve idari merciler nezdinde yapılması gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi yönünde hizmet vermekteyiz.

Fikri ve Sinai Haklar

Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem
Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem
Telif Hakları
Ticari Sırların
Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

Şirketler Hukuku

Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
Haksız rekabetin önlenmesi,
Tüketicinin Korunması
Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması
Sermaye Piyasasıİrtibat bürolarının kurulması

Vergi Hukuku

Vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü
Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması

İdare Hukuku

Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması
Başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinde dava sürecinin takip edilmesi